แบบฟอร์มต่างๆ

หมายเหตุ ต้องมีสลิปเงินเดือนแนบไฟล์ลงในระบบด้วย

คำแนะนำ ระบบนี้เหมาะสมกับ web browser ดังต่อไปนี้
  • internet explorer เวอร์ชั่น 8 ขึ้นไป
  • google chrome (แนะนำให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด)
  • firefox (แนะนำให้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด)