ค้นหาสถานะของการขอตำแหน่งทางวิชาการ

ชื่อผู้ใช้ : @kku.ac.th
รหัสผ่าน :

วิธีเข้าใช้งานระบบ


เข้าระบบโดยใช้ Username และ Password เดียวกับ kku-net หรือ kku-mail
เช่น Email คือ example@kku.ac.th ให้เข้าระบบโดยกรอก
Username: example
Password: รหัสผ่านเดียวกับ kku-net หรือ kku-mail

Web browser ที่รองรับการใช้งานของระบบ